fbpx

ההתנדבות בשטח

המודל החינוכי של פרויקט TEN מבקש לפתח ולטפח מתחנך החווה עצמו כסובייקט פעיל, יוזם, מנהיג את חייו; המחויבלזולת ולקהילה וחותר להשפיע לטובה על סביבתו החברתית.  

סביבת החינוך של פרויקט TEN היא בלתי פורמלית במהותה ומבוססת על פעילויות, חוויות ותובנות. חווית סובייקט עמוקה ומיקוד שליטה פנימי אינם תוצר של הקנייה ורכישת ידע –   העיסוק המרכזי של החינוך הפורמלי –  אלא של התנסויות מודרכות בעלות אופי משחקי שתכליתן לחזק את חוויית הסובייקט של המתחנכים ולהניע אותם "לתפוס יוזמה".  

project ten volunteering

מודל הפעולה החינוכי - סובייקט עצמאי ויוזם בעל מחויבות לקהילה ולחברה

בסביבת החינוך של פרויקט TEN, החניכים משתתפים במרחבי משחק ויצירה מסוגים שונים – ספורט, מוזיקה, תנועה, מדע, אומנות, אדמה וסביבה, משחקי חשיבה, משחקי חברה, סיפור עצמי, מנהיגות. במרחבים אלו הם חווים עצמם כיזמים וכבעלי תפקידי הנהגה. לחוויות הלמידה יש ממדים של הנאה ובידור המכוונים לתכלית חינוכית מוגדרת.

במהלך ההתנסויות החינוכיות החניכים רוכשים היבטים של "מיומנויות המאה ה-21" העולים בקנה אחד עם מטרות החינוך של פרויקט TEN: תחושת מסוגלות, יכולת הסתגלות, יוזמה, אחריות, חשיבה עצמאית, פתרון בעיות ועבודת צוות. 

הקשר החינוכי מבוסס על יכולתו של המדריך ליצר סביבה דיאלוגית, מכבדת ורפלקטיבית המאפשרת למשתתפים מרחב חשיבה, התנסות וצמיחה אישית.

המרכז החינוכי Books and Things

בכול אחת ממרכזי פרויקט TEN בעולם קיים מרחב פיזי העונה לשם – BOOKS & THINGS  – שמשמש את הקהילה כמרכז חינוכי ובו פועלים מתנדבי הפרויקט יחד עם מתנדבים מקומיים כתף אל כתף.

בחלק מהמדינות פועל המרכז החינוכי בתוך בתי הספר במודל של חדרי העשרה.

הפעילות במרכז החינוכי- קהילתי מיועדת לילדים ולנוער אך כחלק מהראייה המערכתית שבבסיס הפרויקט, עובדים המתנדבים במרכז גם עם סוכני שינוי בקהילה – הורים, מורים ודמויות מפתח בקהילה.

צרו קשר

Scroll to Top