fbpx

הקוד האתי שלנו

הצוות והמתנדבים שלנו זוכים לפעול במגוון רחב של קהילות מסביב לעולם ולשתף פעולה עם מקומיים שבחרו לארח אותנו, 

לא כי הם צריכים אותנו. 

בכל מפגש עם קהילה זרה במדינה אחרת נדרשת מודעות ורגישות מקצועית שבהיעדרה אנו מסתכנים בפגיעה. הרי לתושבים יש חיים טובים ומלאים גם בלעדינו – יש להם משפחות, תעסוקה ותרבות עשירה. בעבודה כמו שלנו, שמשפיעה על חיים של אנשים, כוונות טובות זה לא מספיק. פרויקט TEN, כארגון העוסק בפיתוח בינלאומי-קהילתי מחויב לעקרונות וערכים בינלאומיים המכתיבים את הדרך הראויה לקיום ההתנדבות. הקוד האתי של פרויקט TEN  מספק זוית נוספת למתנדבים לפני ותוך כדי העבודה בשטח. 

המתנדבים שלנו מונחים לעשות כל שביכולתם לפעול ברגישות תרבותית באמצעות היכרות והקשבה זהירה. מקצועיותצניעות בעבודה עם הקהילה, כבוד לאנשי המקום, עבודה נכונה, בטיחותית ומפוקחת עם ילדים ונוער, מדיניות צילום מכבדת ומוגבלת, ייצוג בכבוד למדינת ישראל –  כל אלה הם עקרונות המובילים את הצוות והמתנדבים של TEN בכל פעילות שיוצאת לפועל בכל מקום בעולם.

 


כשהמשתתפים יגיעו למרכזי ההתנדבות שלנו, הם יקבלו הדרכה מצוות המרכז ומאנשי מפתח מקומיים מה הצורה הנכונה, המכובדת והאתית לנהוג באותה מדינה.

אחריות המשתתפים היא לכבד את אותם חוקים ולהתנהל במדינות המארחות בכבוד וללא פגיעה בקהילות המקומיות.

 

 

צרו קשר

Scroll to Top