fbpx

משלחות רפואיות ופרא רפואיות - לאנשי מקצוע

אחד הביטויים המהותיים להבדל בין קהילות חזקות ומוחלשות הוא ההון האנושי המקצועי שלהן והנגישות לשירותים והמודעות לכוחות שלהן, פרויקט TEN מבקש לפעול בתחום הבריאות בקהילות בו מרכזי ההתנדבות ארוכי הטווח שלו ממוקמים. פרויקט TEN יחד עם מתנדבים אנשי מקצוע מתחומי מקצועות הרפואה, ישתפו בידע וייצרו תהליך למידה ארוך טווח של אנשי מקצוע מקומיים במטרה להביא לשינוי בר קיימא בשירותי רפואה, טיפול ושיקום חיוניים הנדרשים בקהילות אלו. ולאותם אנשי מקצוע ישראלים ויהודים מהתפוצות ההתנדבות תהיה התנסות מקצועית ותרבותית מעשירה ומלמדת תוך פיתוח רגישות תרבותית ומיומנויות תרבותיות אשר ייתרמו לעבודתם גם לאחר שובם למסגרת העבודה בארצם.

מטרת על

להעשיר ולשפר את שירותי הבריאות והפרא רפואיים הניתנים במסגרת בתי חולים, מרפאות קהילתיות, מסגרות לאנשים עם מוגבלויות על מנת לשפר תפקוד, השתתפות ואיכות חיים של תושבי האוכלוסייה המקומית.

יעדים

מסגרות ההתנדבות הרפואיות יהיו בתוך:

  • בתי ספר רגילים וחינוך מיוחד.

  • בתי חולים.

  • מרפאות קהילתיות.

  • מעונות יום, מרכזי טיפול ושיקום.

  • מוסדות לילדים/מבוגרים עם מוגבלויות.

ההתנדבות תתבצע בקהילות בהן פועל פרויקט TEN בעולם: אוגנדה, גאנה, קמבודיה, אתיופיה, מקסיקו ובדרום אפריקה. בכל קהילת יעד פועל צוות ישראלי של מנהל ורכזים ומתנדבים ישראלים ויהודים מרחבי העולם שמתנדבים בתחום החינוך במשך תקופות ארוכות. כיום, מפעילים המתנדבים והצוות במרכזים מרכזים חינוכיים – Books & Things שהוא מבנה פיזי קבוע או ממוקם בתוך בתי הספר בהם הם עובדים. העבודה במרכז נסובה סביב פיתוח מיומנויות המאה ה-21 בקרב ילדים, נוער, וסוכני שינוי (צוות חינוכי והורים), דרך משחק והתנסות (ספורט, מוזיקה, תנועה, מדע, אומנות, אדמה וסביבה).

בזכות פעילות זאת יש לפרויקט TEN היכרות וקשרים עמוקים עם סוכני שינוי בקהילה – רשתות בתי ספר, עמותות וארגונים מקומיים ובינלאומיים. אנו מכוונים לרתום את קשרי העבודה אלה כדי להנגיש את הפרויקט ההתנדבות של אנשי המקצוע לקהילה הרחבה, ולייצר מרחב מקצועי של טיפול, התנסות והעשרה.

אנשי מקצוע מהתחומים הרפואיים?
הצטרפו אלינו לחודש משנה חיים!

משלחות תצאנה לקהילות בהן פרויקט TEN פועל שלוש פעמים בשנה: פברואר, יוני, אוקטובר.

אורך המשלחות בשלב ראשון יהיה בין חודש לשלושה חודשים, כל משלחת תכלול בין 4 ל- 8 אנשי מקצוע.  אנשי המקצוע ייעברו שני ימי היערכות והכנה בישראל טרם היציאה לשטח.

התוכנית מחולקת באופן גס לשני חלקים: האחד כולל את המעורבות של אנשי המקצוע המתנדבים במסגרות ההתנדבות והשני כולל תוכנית לימוד והעשרה לאנשי המקצוע המתנדבים הנועדה לתמוך ולהעמיק את הבנת ההקשר התרבותי והסוציאלי בו הם פועלים.

המתנדבים שלנו יהיו אנשי מקצוע סקרנים בעלי ותק ונסיון מישראל ויהדות התפוצות המתמחים בתחומים הבאים:

הורידו את הפלייר הרשמי של המשלחות המקצועיות

למדו עוד על התכנית והגישו מועמדות היום!
Scroll to Top