fbpx

שינוי הוא לפעמים תהליך מהיר/ הילה, מתנדבת בפרויקט TEN גאנה, נובמבר 2021

השבוע התקיים סמינר מורים, סמינר שמטרתו להקנות למורים בבתי הספר עמם אנו עובדים כלים לתקשורת נכונה עם הילד והעברת שיעורים.

בבוקר הסמינר, לכל מורה חיכה מחברת ועט ליד מקום ישיבתו והם אט אט מתחילים להגיע.

ההבנה שדרך מורה אחד אנחנו יכולים להשפיע על כל כך הרבה ילדים מתחילה לחלחל וההתרגשות בשיאה. בערך ארבעים מורים מבתי ספר שונים יושבים במקומם וההרצאות מתחילות.

במהלך היום ההרצאות הועברו על ידי אנשי הצוות שלנו וצוות המקומיים שאיתו אנו עובדים. כל מתנדב ישב ליד כמה מורים וכך יצא שבאמצעות המשימות שהמורים קיבלו נוצרו דיונים פורים.

אחת ההרצאות שהועברה דיברה על דיאלוג מעצים עם הילדים, כיצד המורה יכול לבנות את הילד ובאותה עת לקבל את מבוקשו. זאת הייתה ההרצאה הכי משמעותית בעיניי. המורים קיבלו כלים פרקטיים לשנות את הדיאלוג היום יומי עם הילדים. כלים באמצעותם יוכלו להעצים יוזמות ולעודד חשיבה ביקורתית ושאילת שאלות, כלים באמצעותם יוכלו ליצור סביבה וחוויה לימודית טובה יותר לילדים.

"שינוי הוא תהליך" תמיד אומרים לנו, אבל באותו יום הצלחתי לראות את התהליך לנגד עיניי, ראיתי אנשי חינוך נפגשים זה עם זה ומנהלים שיח מגשר, מגשר תרבויות גילאים דתות וצבעים. כולנו שם בשביל לבנות ולשנות באמצעות השכלה.

הרגשתי כל כך גאה ואסירת תודה לקחת חלק ביום הזה, לקחת חלק בפרויקט TEN.

More

שינוי הוא לפעמים תהליך מהיר/ הילה, מתנדבת בפרויקט TEN גאנה, נובמבר 2021

השבוע התקיים סמינר מורים, סמינר שמטרתו להקנות למורים בבתי הספר עמם אנו עובדים כלים לתקשורת נכונה עם הילד והעברת שיעורים. בבוקר הסמינר, לכל מורה חיכה מחברת ועט ליד מקום ישיבתו והם אט אט מתחילים להגיע. ההבנה שדרך מורה אחד אנחנו יכולים להשפיע על כל כך הרבה ילדים מתחילה לחלחל וההתרגשות בשיאה. בערך ארבעים מורים מבתי

Read More »

לקרוא יחד/ תמר דפני, מתנדבת בגאנה, 2021

לוח הזמנים של התוכנית מאוד מסודר, אני יודעת מה מצפה לי בכל רגע נתון, כל ארוחה, כל סשן וכל פעילות נערכים בזמן קבוע מראש וידוע לכל. לכן, כשהגיע יום שלישי בבוקר, ידעתי מיד שזה הזמן ללכת לבית הספר ׳מניסיפל׳. בשבועות הראשונים של ההתנדבות הידיעה הזאת לוותה בלא מעט תסכול, אחרי הכל מבין כל בתי הספר,

Read More »

נקודת האור בשבוע/ דנה, מתנדבת בגאנה, 2021

  הגעתי לגאנה בחודש מאי ועכשיו לקראת סוף המשלחת, אנחנו נפרדים מהילדים. במסגרת ההתנדבות אנחנו נמצאים בשבעה בתי ספר שונים, בהם רמת ההשכלה של הילדים משתנה. בימי שלישי הגענו מידי שבוע לבית הספר "מניסיפל", בית ספר ממשלתי. בפעם הראשונה שהגענו היה לי שיעור קשה מאוד. לא הצלחתי לתקשר עם הילדים באנגלית, הרגשתי שהם צוחקים עלי ולא

Read More »
Scroll to Top