fbpx

תכנית הלימוד למתנדבים

פרויקט TEN הוא המקום לאקטיביסטים צעירים שמחפשים לשלב בין נתינה ועשייה חברתית לבין לימוד והתפתחות אישית

 

היציאה כל בוקר לעבודה בשטח, עם תלמידים, מורים, הורים וסוכני שינוי מפגישה את המתנדבים פנים מול פנים עם תהליכים גלובלים רחבים ומאתגרים. החיים בתוך ועם התרבות המקומית מפגישים את המתנדבים עם הבדלים רבים בין התרבות בה הם פועלים לבין התרבות המוכרת להם מהבית, בנוסף הם מתמודדים עם אתגרים חינוכיים רבים להם נדרשים כלים מקצועיים. לצד זאת גם חיי הקבוצה האינטנסיביים עלולים להציב אתגרים למתנדבים. 

על מנת להפוך את החוויה בפרויקט למשמעותית למתנדבים ולמוטבים, אנחנו משתמשים באתגרים כפלטפורמה ללמידה משמעותית.

לאורך ההתנדבות מתקיימים מפגשים קבוצתיים, המובלים על ידי צוות המרכז בשיתוף עם גורמים מקומיים, שמטרתם לעבד את החוויות בשטח ובקבוצה. המפגשים נותנים כלים להתמודדות נכונה ומחברים בין התופעות שהמתנדבים פוגשים בהתנדבות ובקהילה המקומית- לבין תופעות גלובליות רחבות יותר. כך שמתאפשר למתנדבים להגיע לתובנות גם לגבי הקהילה בה הם פועלים אך גם לגבי קהילת המוצא שלהם והמדינה אליה הם חוזרים. לצד פיתוח הפן המקצועי של ההתנדבות מתקיים עיסוק נרחב בזהות של המתנדבים עצמם כיהודים, ישראלים ואזרחי העולם.  

מפגשי הלימוד השבועיים הינם מתנה לחיים למתנדבים אשר חפצים להרחיב את אופקיהם ולהתנדב מתוך הבנה עמוקה ומשמעותית של סביבתם. יחד המפגשים מרכיבים שלם אשר עוטף את כל רמות החוויה של המתנדבים:

  • זמן קבוצה: מפגש לתרגול כלים לתקשורת ועבודה קבוצתית.
  • פיתוח בינלאומי: עיסוק בסוגיות הקשורות לצדק חברתי בעולם המתפתח, בדגש על המדינה בה מתנדבים.
  • חינוך וקהילה: רכישת כלים לעשייה חינוכית, שיתוף ועיבוד של אתגרים והצלחות מההתנדבות עצמה.
  • זווית מקומית: חשיפה לייחודיות ולכוח של התרבות המקומית באמצעות היכרות עם הגות, ספרות והיסטוריה וגם מפגש עם צעירים אקטיביסטים מקומיים.
  • מפגשי שבת וחגים: בהם נעסוק במפגש שבין המקורות והערכים היהודיים לבין חוויית החיים בפרויקט.
  • במרכזים בישראל מתקיים אולפן עברית ולימוד ערבית בסיסית.
  • ועוד ועוד ועוד…
Scroll to Top